Revize

(1) Čistění komínů, popřípadě kontrola jejich stavu (§ 4 odst. 1) se provádí za rok nejméně:

a) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná

1. do výkonu 50 kW šestkrát,2. s výkonem nad 50 kW čtyřikrát;b) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná

1. do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou, dvakrát,2. do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou, šestkrát,3. s výkonem nad 50 kW čtyřikrát;

c) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou užívány celoročně, nejméně jednou.

 

ČSN 73 4201:2008 Příloha E (normativní) Lhůty kontrol a čištění Minimální počet kontrol a čištění spalinových cest a spotřebičů paliv, vybírání tuhých znečišťujících částí a kondenzátu a provozních revizí v období kalendářního roku

      Palivo      
Výkon připojeného Činnost tuhé      
spotřebiče paliv   Celoroční Sezónní kapalné plynné *)
      provoz provoz    
    Kontrola a čištění 4x 2x 2x 1x
    spalinových cest        
do 50 kW včetně Výběr tuhých        
  znečišťujících částí 1x   1x 1x
    a kondenzátu        
    Provozní revize 1x   1x 1x
    Kontrola a čištění 4x   1x 1x
    spalinových cest        
    Výběr tuhých        
od 50 kW do 5 MW znečišťujících částí 4x   1x 1x
    a kondenzátu        
    Spotřebiče paliv 4x   viz poznámka  
    Provozní revize 1x   1x 1x
Vysvětlivky:          
1. U objektů užívaných pro individuální rekreaci se kontrola a čištění komínů provádí jedenkrát za dva roky.
  Provozní revize se neprovádějí.                 
2. ‘) U jednovrstvých zděných komínů pro spotřebiče na plynná paliva se kontrola a čištění provádí min. 4x ročně.
3. Při čištění 4x ročně se první čištění provádí v době od 1.ledna do 31. března, druhé od 1. dubna do 30. června, třetí
  od 1. července do 30. září a čtvrté do 31. prosince kalendářního roku. Při čištění 2x ročně připadá polovina
  doby čištění na období od 1. ledna do 30. června, druhá polovina od 1. července do 31. prosince kalendářního
 

(c) 2012 - www.kominictvikamensky.cz